Communicatief Risicomanagement: Beperk vertraging- & verstoringskosten

Publicatiedatum:
January 5, 2024
Door:
Ergi Papaj
Een illustratie van een conversatie

In dit blog lees je wat communicatief risicomanagement is en hoe deze werkwijze jouw bedrijf kan helpen om open dialoog te voeren over risico's.

Samenwerking: De hartslag van risicomanagement

Projectmanagers hebben een bewezen interesse in risicomanagement, die zich uitstrekt tot het begrijpen van de sterke en zwakke punten van verschillende projectmanagementmethoden. In de context van potentiële conflicten speelt communicatief risicomanagement een beslissende rol.

Communicatief risicomanagement helpt niet alleen bij het identificeren en beoordelen van risico’s, maar ook bij het tot stand brengen van effectieve communicatielijnen en volledigheid. Dit type communicatie is bedoeld om potentiële conflicten aan te pakken die voortkomen uit wijzigingen in projectschema’s veroorzaakt door klanten of derden. Het aanpakken van dergelijke conflicten is van het grootste belang, vooral omdat deze wijzigingen leiden tot ongewenste gebeurtenissen, zoals kostbare vertragingen en verstoringen.

Van informatie naar inzicht: beheers risicocommunicatie

Communicatief risicomanagement benadrukt proactieve en transparante communicatie als basis van risicomanagement. Wanneer er vertragingen optreden, is het van essentieel belang om een gestructureerd en overeengekomen communicatieplan te hebben. Voor een effectief communicatieplan wordt aangemoedigd om vertragings- en verstoringsclaims te documenteren via verschillende middelen, zoals correspondentie, richtlijnen en ooggetuigenverslagen.

Communicatief risicomanagement kan zich uitbreiden tot het gebruik van projectmanagementtools, die de verzameling en analyse van risicogegevens verbeteren. Een van deze risicomanagementtools is RiskChallenger, waarmee je op een verantwoorde, interactieve en visueel aantrekkelijke manier gegevens kunt verzamelen en analyseren.

Voorkomen is beter dan repareren!

In ons geval houdt het voorkomen van het risico op vertragingen en verstoringen in dat er proactief maatregelen genomen worden om potentiële problemen tot een minimum te beperken of helemaal te voorkomen. Dit terwijl het repareren zich richt op het aanpakken van de risico’s en hun gevolgen nadat ze zich hebben voorgedaan, wat meestal gebeurt door middel van corrigerende maatregelen en schadebeperking.

In een steeds veranderend en ontwikkelend vakgebied rust communicatief risicomanagement projectmanagers uit met de kennis van de essentiële informatie die nodig is om vertragingen en verstoringen effectief te voorkomen. Hoewel sommige projectmanagers misschien al bedreven zijn in het verzamelen van deze noodzakelijke kennis, moeten anderen hun werkwijzen wellicht aanpassen.

Risico’s beheersen door dialoog

Het bevorderen van soepeler projectmanagement, conflictoplossing en risicoverminderingsprocessen is geen eenvoudige taak. Door communicatief risicomanagement te omarmen, kunnen projectmanagers niet alleen risico’s effectiever beheersen, maar ook hun vermogen vergroten om conflicten op te lossen en zich met meer vertrouwen en efficiëntie aan te passen aan wijzigingen in de projectomvang.

Zodra de zekerheid dat risico’s worden aangepakt groeit en er meer weloverwogen beslissingen worden genomen, verbetert het vertrouwen en de samenwerking tussen teamleden en belanghebbenden. Het vertrouwen om potentiële vertragingen en verstoringen proactief aan te pakken, gecombineerd met een reeks efficiënte risicomanagementmethoden, stelt een risicomanager in staat om deze problemen te voorkomen voordat ze escaleren en om verstoringen effectief op te lossen, waardoor uiteindelijk de tijdlijnen en budgetten van het project worden beschermd.

Strategisch risicovermindering

Een bekwaam managementteam moet vooruitdenken en rekening houden met zowel interne als externe faalkosten bij het plannen van productkwaliteit. Onder deze paraplu van professioneel denken is het essentieel om middelen toe te wijzen om resultaten van hoge kwaliteit te produceren, in plaats van alleen te focussen op kosten als gevolg van ongewenste vertragingen.

Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd om een kwantitatieve risicoanalyse toe te passen om de potentiële financiële impact van geïdentificeerde risico’s in te schatten. Daarnaast kan op deze manier de waarschijnlijkheid en ernst van elk risico worden gekwantificeerd om inzicht te krijgen in de potentiële gevolgen voor de begroting.

In essentie betekent dit dat het bestuur tijdens het voortdurende proces van projectmanagement niet alleen moet budgetteren voor het oplossen van problemen die zich voordoen nadat een product is voltooid. In plaats daarvan moet het bestuur ook middelen toewijzen om ervoor te zorgen dat hun diensten vanaf het begin nauwkeurig worden ontworpen, waardoor de noodzaak voor kostbare correcties en vertragingen wordt geminimaliseerd. Tot slot geeft het uitvoeren van gezamenlijke evaluaties om de effectiviteit van risicomanagementstrategieën te beoordelen je de broodnodige feedback om toekomstige budgetteringsprocessen te verbeteren.

Proactieve gesprekken, effectieve preventie

Om het samen te vatten, is het een algemeen aanvaarde stelling dat communicatief risicomanagement de samenwerking en eenheid in een team bevordert. Communicatie stelt collega’s in staat om gedachten en praktijken uit te wisselen, wat zorgt voor een inzichtelijk risicomanagement in een bedrijf. Door een open dialoog te bevorderen, kunnen organisaties potentiële risico’s en kwetsbaarheden identificeren voordat ze werkelijkheid worden. Door het creëren van duidelijke en transparante risicorapporten die toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen, is het voor bedrijven eenvoudiger om risico gerelateerde informatie te delen en te zorgen voor bewustwording binnen het team.

RiskChallenger zorgt door middel van communicatief risicomanagement voor een proactieve samenwerking tussen teams om risico’s met betrekking tot de kwaliteit van uw producten en diensten te identificeren, te beoordelen en te beperken. Boek een gratis demo met ons voor meer informatie over hoe we jouw bedrijf kunnen helpen bij het implementeren van proactief risicomanagement en jou de kracht van communicatie kunnen laten zien.

Door op 'Accepteren' te klikken ga je akkoord met de opslag van cookies op je apparaat voor het verbeteren van de website, analyse van gebruik en marketing-doeleinden. Zie ons Privacy Statement voor meer informatie.