De internationale standaarden voor risicomanagement

Internationale normen, zoals die van de International Organization for Standardization (ISO), zijn cruciaal voor de basis van risicomanagement binnen jouw organisatie. In deze blogpost gaan we in op het belang van internationale standaarden voor risicomanagement en onderzoeken we waarom ze zo'n grote noodzaak zijn voor jouw bedrijf.

30 november 2023
Team RiskChallenger

Wat zijn internationale standaarden?

In een steeds veranderend landschap kan je bedrijf te maken krijgen met een reeks onzekerheden die van invloed kunnen zijn op je activiteiten, financiële stabiliteit en je algehele succes. Risicomanagement vormt de basis voor het beperken van deze onzekerheden en internationale normen spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de risicomanagementpraktijken van jouw bedrijf. Internationale normen, zoals die van de International Organization for Standardization (ISO), zijn cruciaal voor de basis van risicomanagement binnen jouw organisatie.

Internationale standaarden bieden bedrijven een universeel kader dat geografische grenzen overschrijdt, door consistentie en coherentie in risicomanagementpraktijken te ondersteunen. Internationale standaarden zijn ontworpen om mee te evolueren met het veranderende risicolandschap. Door deze standaarden te volgen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun risicomanagementprocessen relevant en effectief blijven in het geval van nieuwe bedreigingen en technologische vooruitgang.

ISO 31000

Een van de bekendste regels is ISO 31000, de internationale norm die principes en richtlijnen biedt voor effectief risicomanagement. Het dient als een gemeenschappelijke taal, die ervoor zorgt dat organisaties wereldwijd een consistente aanpak volgen. Bij RiskChallenger zijn al onze risicomanagementadviseurs ISO 31000 gecertificeerd, waardoor ze bekwaam en goed op de hoogte zijn van de hedendaagse risicomanagementmethoden en -regels. Door te voldoen aan ISO 31000 kunnen bedrijven effectief communiceren over hun risicostrategieën, wat de vergelijkbaarheid tussen industrieën en regio's bevordert. Voor een meer gedetailleerd inzicht in ISO 31000 kun je het artikel ISO 31000: de internationale standaard voor risicomanagement lezen.

ISO 31010

Een andere belangrijke internationale norm is ISO 31010, die een toolkit van risicobeoordelingstechnieken biedt die organisaties kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. ISO 31010 schrijft geen specifieke risicobeoordelingsmethode voor, maar biedt in plaats daarvan een uitgebreide catalogus van meer dan 30 verschillende risicobeoordelingsmethoden. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om zelf te kiezen! RiskChallenger kan jouw bedrijf helpen bij het kiezen en implementeren van verschillende technieken uit deze catalogus, zoals brainstormen en causaal in kaart brengen. De keuze en toepassing van de ISO 31010-technieken stelt bedrijven in staat om nauwkeurigere risicobeoordelingen uit te voeren die passen bij hun doel en structuur en ze af te stemmen op het veranderende risicolandschap.

ISO 19600

Internationale standaarden zijn meestal gekoppeld aan regelgevende eisen in verschillende rechtsgebieden.

Door ISO's te gebruiken, optimaliseren organisaties hun compliance-inspanningen en verminderen ze het risico op juridische en financiële gevolgen van niet-naleving. Deze harmonisatie van normen met regelgeving stelt organisaties in staat om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen en tegelijkertijd hun risicomanagementprocessen te versterken. Voor organisaties die risicomanagement willen afstemmen op naleving van de regelgeving, is ISO 19600 dus essentieel. Deze norm biedt een raamwerk voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een compliance managementsysteem. ISO 19600 omvat een risicogebaseerde benadering van compliancemanagement en de toepassing ervan versnelt de integratie van wettelijke vereisten in de risicomanagementprocessen van jouw bedrijf.

ISO 22301

Het wereldwijde ondernemingsklimaat is dynamisch en er duiken regelmatig nieuwe risico's op. Internationale standaarden zijn ontworpen om mee te evolueren met het veranderende risicolandschap. Door aan deze normen te voldoen, kunnen de risicomanagementprocessen van uw bedrijf relevant en effectief blijven met het oog op opkomende bedreigingen, technologische vooruitgang en verschuivingen in de regelgeving. In het geval van onvoorziene problemen, beschrijft ISO 22301 de vereisten voor het opzetten en onderhouden van een systeem voor bedrijfscontinuïteitsmanagement. Deze norm zorgt ervoor dat organisaties potentiële bedreigingen kunnen identificeren en maatregelen kunnen implementeren om belangrijke activiteiten te beschermen, waardoor het aanpassingsvermogen aan veranderingen wordt verbeterd.

ISO/IEC 27001

In een tijdperk waarin digitale bedreigingen voortdurend aanwezig zijn, bevat ISO/IEC 27001 vereisten voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een beheersysteem voor informatiebeveiliging. Door informatiebeveiliging te integreren in bredere kaders voor risicobeheer, verbeteren organisaties hun bestuursstructuren en verantwoordingsplicht. Een interessant feit over ISO/IEC 27001 is dat het de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) volgt, een basisconcept in kwaliteitsmanagement en voortdurende verbetering. De PDCA-cyclus geeft de dynamische en evoluerende aard van informatiebeveiliging weer en versterkt het idee dat effectieve beveiligingsmaatregelen geen eenmalige implementatie zijn, maar een continu proces voor een bedrijf.

Conclusie

Hoewel de grote hoeveelheid regels op het eerste gezicht overweldigend kan lijken, zijn ze in wezen gemaakt om het bedrijven wereldwijd makkelijker en veiliger te maken. Het naleven van de meeste van deze standaarden is in veel bedrijven verplicht vanwege het aanpassende karakter van de regelgeving, maar voor sommigen kan het in het begin onduidelijk zijn welke standaard geïmplementeerd moet worden. Meestal vergt de implementatie en handhaving van normen in een bedrijf veel communicatie en tijd, waarvoor RiskChallenger kan dienen als een efficiënt en effectief hulpmiddel. Neem contact met ons op, zodat we jou en je collega's kunnen laten zien hoe we jouw bedrijf kunnen helpen deze normen te implementeren in een persoonlijke, vrijblijvende demo!

Heb je nog vragen over dit artikel?

Neem gerust contact met ons op via de live chat of via

support@riskchallenger.nl