Risicomanagement 'omdat het moet', of omdat je het al dagelijks doet?

Veel organisaties vinden risiciomanagement een moetje. Hoe kun je Risicomanagement gemakkelijk tot je dagelijkse werkzaamheden maken en hoe helpt dat je organisatie bij het nemen van beslissingen? Joris van RiskChallenger bespreekt dit onderwerp en een aantal handige tips voor je.

21 december 2023
Joris van den Bekerom

Veel organisaties vinden risiciomanagement een moetje. Hoe kun je Risicomanagement gemakkelijk tot je dagelijkse werkzaamheden maken en hoe helpt dat je organisatie bij het nemen van beslissingen? Joris van RiskChallenger bespreekt dit onderwerp en een aantal handige tips voor je.

Moetje

Binnen sommige organisaties bestaat het beeld dat risicomanagement een zogeheten moetje is; een verplichting aan de directies, management of afdeling audit die cyclisch afgehandeld moet worden, los van de context van lopende werkzaamheden of dagelijkse operaties waarmee de organisatie zich bezighoudt.

Wanneer men risicomanagement als zo’n administratieve handeling ziet, weerspiegelt het risicodossier dit:

  • Ongewenste gebeurtenissen uit het verleden krijgen een hypothetische draai, om zodoende een lijst met actieve risico’s op te leveren;
  • Beheersmaatregelen zijn een opsomming van acties, die toenertijd ad hoc toegepast zijn om de impact ervan zo goed mogelijk te mitigeren;
  • Weliswaar levert deze wijze van risicomanagement een beeld van relevante onzekerheden op, maar handvatten voor proactieve beheersing biedt het nauwelijks;
  • Risicomanagement is in plaats van het gewenste beslissingsinstrument, een verantwoordingsinstrument.

Day-to-day business

Risicomanagement zorgt ervoor dat risico’s en mogelijke beheersmaatregelen vroegtijdig gesignaleerd worden (early warnings). Maar risicomanagement enkel toepassen ter mitigatie van falen, is te eendimensionaal. Wanneer men de risico’s en kansen (en respectievelijke gevolgen ervan) in beeld heeft, biedt dit houvast bij het maken van moeilijke beslissingen zoals bijvoorbeeld:

  • Staan de te maken kosten in verhouding met het beperken van het risico?
  • Moet er juist geïnvesteerd worden om kansen te benutten?
  • Gaan we gezien de planning en prognoses de juiste richting in, of moeten we bijsturen?
  • Welke stakeholder heeft de hoogste prioriteit, voor het toekennen van resources ter beheersing van het op hen betreffende risico?
  • Moeten we, op basis van de bekende risico’s en kansen, een Go of No-Go geven?

Hoe ga je van ‘risicomanagement omdat het moet’, naar risicomanagement als ‘day-to-day business’?

Tip 1: Prioriteren en communiceren

Effectieve risicorapportage gaat over het verstrekken van de relevante informatie, die nodig is om knopen door te hakken bij complexe projectafwegingen. Het is essentieel om de belangrijkste risico's en hun potentiële impact op de organisatie te prioriteren. Vermijd het overloaden van rapporten met details, die de hoofdboodschap met betrekking tot de meest urgente organisatie- en projectdoelen, kunnen afzwakken.

Tip 2: Real-time rapportage

Naast geplande risicorapportages, kunt je ook overwegen om een systeem in te richten, waarbij risico’s, onzekerheden en issues altijd actueel inzichtelijk zijn. Hierdoor is er praktisch geen drempel meer om het risicodossier in real-time rapporteren. Dit faciliteert soepelere communicatie, besluitvorming en de benodigde actie.

Tip 3: Latent Consistent

Stel een cyclisch rapportageschema op; zorg ervoor dat input hiervoor consistent wordt aangeleverd. Consistentie is essentieel voor risicorapportage. Regel voor een goede input een duidelijk proces in met concrete frequentie, om constant de juiste personen te hebben om actuele sturingsinformatie bij op te halen. Door de regelmaat zal dit proces ingebed in de organisatie raken en verdwijnt de spanning over het tijdig geactualiseerd krijgen van risico’s voor rapportage.

Kortom; risicomanagement is geen instrument om enkel falen te mitigeren, maar risicomanagement helpt met beslissingen maken bij bedrijfs- of projectdillema’s. Daarom is risicomanagement net zoals beslissingen maken, day-to-day business.

--

Wil jij ook dat risicomanagement onderdeel wordt van je day-to-day business? Wij kunnen je daarmee helpen! Onze software geeft een real-time update van jouw risicodossier, zodat je gemakkelijk overzicht hebt.

Heb je hulp nodig bij het opzetten van risicomanagement in jouw organisatie? Onze consultants helpen je graag. Plan een gesprek in met één van onze professionals!

Heb je nog vragen over dit artikel?

Neem gerust contact met ons op via de live chat of via

support@riskchallenger.nl