Hoogheemraadschap van Delfland

"RiskChallenger is met deze test het beste uit de bus gekomen. Met name de communicatieve manier van risicomanagement die de tool van RiskChallenger met zich meebrengt is van grote toegevoegde waarde."

20 maart 2023
Team RiskChallenger

Wat levert het gebruik van RiskChallenger bij Hoogheemraadschap van Delfland op? We laten onze gewaardeerde klant graag aan het woord. Hier lees je het interview met Maarten de Vries.

Waarom hebben jullie gekozen voor RiskChallenger? Wat was de aanleiding voor het gebruiken van onze tool?

Maarten: "Voordat wij gingen werken met de tool van RiskChallenger deden we alles in Excel. In een evaluatie met ons risicomanagementteam kwam naar voren dat werken in Excel te weinig opleverde voor de tijd die het koste. Ook werd het gezien als een vervelende verplichting die al snel achterwege werd gelaten als de werkdruk toenam. Om deze redenen hebben we ons verdiept in verschillende mogelijkheden om risicomanagement te verbeteren, met name het gebruik van een nieuwe tool in plaats van Excel.  

In 2019 zijn wij gestart met het testen van verschillende risicomanagement tools. Ons doel? Projectmedewerkers meer betrekken bij risicomanagement, enthousiasmeren, en zorgen dat ze meer risicobewust aan de slag gaan. Ook waren we op zoek naar een makkelijke en betere manier om analyses en rapportages te generen.  

RiskChallenger is met deze test het beste uit de bus gekomen. Met name de communicatieve manier van risicomanagement die de tool van RiskChallenger met zich meebrengt is van grote toegevoegde waarde."

Bij welke projecten maken jullie gebruik van RiskChallenger?

Maarten: "Wij gebruiken RiskChallenger eigenlijk altijd. Bij Delfland hebben we 3 asset lijnen: waterveiligheid, waterketen en watersysteem. Voor al onze projecten worden interactieve risicosessies gehouden met behulp van RiskChallenger."

Wat zijn de specifieke onderdelen die jullie gebruiken van de software?

Maarten: "Als we een nieuw project hebben kijken we altijd naar voorgaande sessies om daar kennis uit te halen. RiskChallenger maakt dit makkelijk en overzichtelijk. Ook maken we veel gebruik van het interactieve aspect, ons doel was om medewerkers te betrekken in risicosessies en het algehele proces interactiever te maken. Met RiskChallenger nemen alle projectmedewerkers simpel via hun smartphone deel en dragen positief bij aan het proces."

Wat levert het gebruik van RiskChallenger daadwerkelijk bij jullie op?

Maarten: "Het bespaart tijd. Toen ik bij Delfland begon stond alles in Excel bestanden op een harde schijf. Hierdoor moesten er veel kopietjes gemaakt worden en zagen we eigenlijk met alle verschillende projecten, bestanden en papieren door de bomen het bos niet meer. Met RiskChallenger is alles online en 24/7, direct en gemakkelijk op te vragen. Hierdoor wordt het dus niet alleen veel overzichtelijker maar ben je ook niet tijd- of locatie gebonden.  

Ook leveren de risicosessies kwalitatief meer op in vergelijking met de voorgaande werkwijze, terwijl we tijd besparen. Dit wederom, omdat de sessies interactief zijn en het eenvoudig is voor alle projectmedewerkers om gelijktijdig bij te dragen."

Als je onze tool en onze dienstverlening zou moeten samenvatten tot een cijfer 0-10, welk cijfer zou je RiskChallenger dan geven?

Maarten: “Een 9! De tool is voor ons van grote waarde. Daarnaast zijn jullie altijd bereikbaar voor vragen en problemen. Suggesties voor nieuwe functionaliteiten nemen jullie serieus en wordt vervolgens ook echt wat meegedaan.”

Heb je nog vragen over dit artikel?

Neem gerust contact met ons op via de live chat of via

support@riskchallenger.nl