Het Rode Kruis

"Het gaat bij risicomanagement om de inhoudelijke dialoog en niet om het cijfer wat er staat. Dat vind ik de kracht van risicomanagement op zich. Hoe breder en gevarieerder de groep is, hoe beter je risicomanagement wordt. En daar helpt deze tool voor."

3 juli 2023
Team RiskChallenger

De meeste bedrijven maken gebruik van de software van RiskChallenger op projectbasis. Dat het ook op een andere manier kan worden gebruikt, laat het Nederlandse Rode Kruis zien. Zij gebruiken de software van RiskChallenger voor strategisch risicomanagement. In een interview met Monique Brouwer (Risk & Compliance Officer) vertelt ze hoe dat tot stand is gekomen en wat haar ervaringen zijn met de software van RiskChallenger.

Waarom koos het Rode Kruis voor RiskChallenger?

Het Nederlandse Rode Kruis besloot om integraal risicomanagement professioneler aan te pakken en verder uit te werken. De Excelsheets waarmee in het begin werd gewerkt, misten betrokkenheid en transparantie.

Zo begon het zoekproces naar een software die dit wel bood. RiskChallenger was enorm interessant vanwege de flexibiliteit en het vermogen om mee te groeien. Monique ervaarde het als prettig dat zij de software zelf kon uitproberen.

Monique: “Ik mocht gewoon even een pilot doen. Daarmee kon ik mijn eigen ideeën uitwerken en kijken of ik het vorm kon geven binnen het Nederlandse Rode Kruis. Daar is RiskChallenger heel laagdrempelig in. Ik heb ook naar andere tools gekeken, maar die zijn vaak vergevorderd. Zo ver waren wij nog niet, wij zaten echt in die eerste stappen. En jullie sloten daar perfect op aan.”

Monique vond het eerste gebruik van de software eenvoudig en toegankelijk. Ze probeerde het zelf als eerste uit en had geen handleiding nodig. Ook wanneer nieuwe collega’s de software gebruiken, biedt RiskChallenger ondersteuning. Bij de eerste training gaat iedereen al bezig met het toevoegen van risico’s en het houden van brainstormsessies. Dat praktische aspect werkt volgens Monique goed. Ze benadrukt dat transparantie een belangrijke eis was voor een tool, maar dat dit niet het enige voordeel was.

Monique: “Alles wat in een risicoregister wordt vastgelegd, zit in deze tool. Intern hadden we niets anders dan Excelsheets. Ik kon alles wat we hadden één op één vertalen naar de tool. Daarnaast is reputatie voor ons binnen de goededoelensector enorm belangrijk. En die speelt integraal mee bij alle risico’s, dat is gemakkelijk in te passen bij jullie. Dus in plaats dat je het alleen maar hebt over kansen en impact, kon je overal reputatie als integraal aspect meenemen. Dat was ook heel fijn, dat sloot heel goed aan bij wat we op een papieren versie hadden.”

Waar gebruikt het Rode Kruis de software voor?

In eerste instantie gebruikt het Rode Kruis de software voor strategisch risicomanagement.

Monique: “Dat heeft te maken met het feit dat wij het willen relateren aan onze strategische doelen. Dan kijk je niet alleen naar het negatieve effect van een risico, maar ook de kansen, de positieve kanten van een risico. Dat is nog een beetje zoeken binnen de tool, dat geef ik eerlijk toe. Want dat is een ander facet, je ziet heel duidelijk dat het een projectmanagementtool is. Bij strategisch risicomanagement sluit je niet iets af, je wilt alleen maar ontwikkelingen zien ten opzichte van voorgaande periodes.”.

Monique vertelt dat de software ideaal is als brainstormtool, bijvoorbeeld bij een sessie over externe risico’s of trends met het managementteam. De kansen die hieruit voortkomen vertalen ze naar de strategie, doelstellingen en het jaarplan. De risico’s worden geborgd binnen RiskChallenger.

Naast het brainstormen gebruikt het Rode Kruis de tool voor het ontvangen van input van risico’s, oorzaken en gevolgen. Hierdoor kan er veel dieper op de inhoud worden ingegaan.

Monique: “En dat vind ik de kracht van risicomanagement op zich, het gaat om de dialoog en niet om het cijfer water staat. Hoe breder en gevarieerder de groep is, hoe beter je risicomanagement wordt. En daar helpt deze tool bij.”

Daar zit voor Monique dan ook vooral de toegevoegde waarde van RiskChallenger.

Monique: “Wij hebben nooit heel breed risico’s besproken. Voor mij zit het voordeel vooral in de diepgang van de dialoog die nu beter wordt. Omdat het nu laagdrempelig is en een makkelijke tool is om die betrokkenheid op gang te brengen.”

Hoe zijn de ervaringen met RiskChallenger?

Monique ervaart de service en support van RiskChallenger als heel prettig. Ze vindt dat RiskChallenger makkelijk bereikbaar is en erg proactief.

Monique: “Jullie zijn heel betrokken bij de klant en wat ik merk is dat jullie niet alleen makkelijk bereikbaar zijn, maar ook openstaan om de tool weer verder te ontwikkelen en mee te denken. Het is niet alleen maar het luisterend oor, jullie ontwikkelen ook en helpen bij de implementatie.”

Ze zou RiskChallenger dan ook een 10 geven voor de support en service. De tool zelf geeft ze een 8.

Monique: “Omdat ik echt nog zoek naar de relatie tussen doelstellingen en risico’s. Maar dat is echt het strategisch risicomanagement waar wij in zitten en waar we echt naar opzoek zijn. Voor nu is het onze perfecte tool. Ik zou niet overstappen naar een andere, ik kijk niet eens naar een andere tool.”

Wil jij net als Monique de tool uitproberen? Start gelijk jouw eerst risicosessie via de button hieronder. Ben je benieuwd naar wat RiskChallenger nog meer voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Heb je nog vragen over dit artikel?

Neem gerust contact met ons op via de live chat of via

support@riskchallenger.nl